znvr-logo-2021

Scriptie over de paardensport

Het schrijven van een scriptie is voor veel studenten een enorme kluif, waar ze niet altijd even veel plezier aan beleven. Het is een enorm werkstuk waarbij je diep in moet gaan op een heel specifiek onderwerp. Je moet wetenschappelijke artikelen lezen en de informatie hieruit omzetten naar een logisch verhaal. Het kiezen van een onderwerp is vaak al lastig. Heb je wel eens gedacht aan een scriptie over de paardensport? Bij het ZorgNetwerk Voor Ruiters helpen we studenten die hun afstudeeronderzoek willen koppelen aan de paardensport.

Een scriptie schrijven over de paardensport

Afhankelijk van de opleiding worden er andere eisen gesteld aan de studenten, maar meestal is het vanuit de studie nodig om een (vorm van een) wetenschappelijk artikel te schrijven. Het ZorgNetwerk Voor Ruiters heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan. We bieden zelfs kosteloze begeleiding aan! Dat kan omdat we een non-profit organisatie zijn.

Wat kun je van ons verwachten?

Begeleiding van je scriptie over de paardensport door professionals uit het veld

Onze vrijwillige scriptiebegeleiders hebben de mogelijkheid om een uur per twee weken de tijd te nemen om met jou te sparren over je scriptie. Alle scriptiebegeleiders van het ZNVR zijn afgestudeerde professionals op minimaal BSc niveau met aantoonbare kennis van de paardensport. De persoon die jou begeleid is niet degene die de scriptie gaan schrijven, we verwachten dat je dit zelf kunt, vanuit het ZNVR helpen we je met het proces. We kijken altijd per student naar waar iemand zijn eigen interesses liggen. Dus mocht je een scriptie willen doen gericht op de springsport, dan gaan we binnen ons netwerk zoeken naar iemand die zelf ook kennis heeft van springen.

Praktische kijk op onderzoek

Aan het einde van je afstudeerperiode wordt er samen met jou gekeken hoe we jouw onderzoek onder de aandacht kunnen brengen van de doelgroep die je gekozen hebt. Zo hebben we bijvoorbeeld al binnen een aantal verenigingen een advies uitgeschreven over hoe er invloed uitgeoefend kan worden op blessures(opleiding fysiotherapie), is er bij ons intern een korte lezing door een student gegeven over samenwerken tussen professionals (opleiding communicatie) en is er een artikel op onze kennisbank verschenen over trainen bij rugklachten (opleiding fysiotherapie).

Kijken naar wat er gedaan kan worden met je scriptie wordt gedaan op het moment dat je begeleider vind dat je een volwaardige scriptie hebt afgeleverd.

Overleg met andere studenten

Vanuit het ZNVR hebben we de mogelijkheid om in een groepsapp te komen met mede-studenten en begeleiders vanuit het werkveld. In deze groep kunnen interessante artikelen gedeeld worden, kun je met elkaar in gesprek en kun je om advies vragen. We proberen waar mogelijk onderling overleg te stimuleren.

Wat wij van een student verwachten

Aan het einde van je afstudeerperiode lever je een document op met in ieder geval een inleiding, methode, discussie, resultaten en een samenvatting van maximaal tien A4’s (exclusief bijlages). Het is dan ook de bedoeling dat er een soort ‘eindverslag’ wordt opgeleverd in de vorm van een onderzoeksartikel.

In dit eindverslag, de scriptie, wordt minimaal het volgende verwacht in een document:

  • Samenvatting
  • Inleiding 
  • Methode
  • Resultaten
  • Discussie en Conclusie
  • Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
  • Praktische relevantie

Wanneer er een exceldocument is met data of een Word-document met uitgetypte interviews of andere data die eventueel voor vervolgonderzoek gebruikt kan worden dan willen we dit ook heel graag ontvangen. Dit mag in een tweede document worden meegestuurd.

Het eindverslag (scriptie) en de data mag na afloop door de student óf de begeleider worden opgestuurd naar administratie@znvr.nl. Zodra dit binnen is, dan registreren we voor de begeleider meteen de actieve bijdrage (zie artikel over eigen bijdrage op de kennisbank). 

De scriptie is het document van de student

Hoewel het natuurlijk ontzettend fijn is als je regelmatig contact hebt, is het niet de bedoeling dat de scriptie door jouw begeleider (her-)schreven wordt. We hebben afgesproken met de opleidingen dat studenten gemiddeld eenmaal in de twee weken een half uur tot een uur begeleidingstijd kunnen verwachten, maar dat meer altijd in overleg is. Hoe deze tijd wordt ingedeeld mag je zelf kiezen.

Onderwerpen scriptie over de paardensport 

Er zijn ontzettend veel verschillende mogelijkheden om je scriptie in samenwerking met ons te kunnen schrijven. Zo kun je als student ingaan op een eerder onderzoek wat we al hebben gedaan, om verdieping te geven in een bepaald onderwerp. We hebben een vast samenwerkingsverband met de Fontys Paramedische Hogeschool, maar werken ook samen met de Avans, Hogeschool Rotterdam en andere (para-)medische opleidingen.

Het is ook mogelijk om een scriptie bij ons te schrijven wanneer je geen fysio- of oefentherapie studeert. We staan open om te helpen bij welke studie dan ook, zolang de scriptie aansluit bij onze missie en visie. Dus ook als je student bent van de opleiding diergeneeskunde, communicatie, biomedische wetenschappen ben je van harte welkom. We denken graag met je mee wat de mogelijkheden zijn om je scriptie over de paardensport te doen!

Na je afstuderen op de zorgzoeker komen staan

Ben je afgestudeerd in een van de beroepsgroepen die we op de zorgzoeker hebben staan? Of heb jij een (para-)medisch beroep met een BIG-registratie? Dan kun je in aanmerking komen om op de zorgzoeker van het ZorgNetwerk Voor Ruiters te staan. Wanneer je hier interesse in hebt, dan kun je je aanmelden via de website óf contact opnemen via beheer@znvr.nl

Je kunt alleen op de zorgzoeker komen staan als je voldoet aan de basiseisen.

image placeholder
Dit artikel verscheen oorspronkelijk in:

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vraag een resetlink aan via beheer@znvr.nl.