znvr-logo-2021

Een scriptie schrijven bij het ZorgNetwerk Voor Ruiters

Een scriptie schrijven

Hoewel op sommige hogescholen het schrijven van een onderzoeksartikel geen eis meer is om af te studeren, vragen wij dit wel van studenten. Afhankelijk van de opleiding worden er andere eisen gesteld aan de studenten, maar we hebben besloten om als stichting de eis te stellen dat we wel echt een scriptie in de vorm van een onderzoeksartikel willen zien.

Wat wordt er van mij als student verwacht?

Aan het einde van je afstudeerperiode lever je een document op met in ieder geval een inleiding, methode, discussie, resultaten en een samenvatting van maximaal een A4. Het is dan ook de bedoeling dat er een soort ‘eindverslag’ wordt opgeleverd in de vorm van een onderzoeksartikel.

In dit eindverslag, de scriptie, wordt minimaal het volgende verwacht in een document:

  • Samenvatting
  • Inleiding 
  • Methode
  • Resultaten
  • Discussie en Conclusie
  • Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
  • Praktische relevantie

Wanneer er een exceldocument is met data of een Word-document met uitgetypte interviews of andere data die eventueel voor vervolgonderzoek gebruikt kan worden dan willen we dit ook heel graag ontvangen. Dit mag in een tweede document worden meegestuurd.

Het eindverslag (scriptie) en de data mag na afloop door de student óf de begeleider worden opgestuurd naar administratie@znvr.nl

Zodra dit binnen is, dan registreren we voor de begeleider meteen de actieve bijdrage (zie artikel over eigen bijdrage op de kennisbank). 

Wil jij je scriptie combineren met de paardensport? Dan ben je bij het ZorgNetwerk Voor Ruiters aan het juiste adres!

Wat kun je van ons verwachten?

Begeleiding van je scriptie over de paardensport door professionals uit het veld

Onze scriptiebegeleiders hebben gerekend op in ieder geval een keer in de twee weken een half uur begeleidingstijd, mocht het meer nodig zijn dan is dat altijd in gesprek met de persoon die jou begeleid.
De persoon die jou begeleid is niet degene die de scriptie gaan schrijven, we verwachten dat je dit zelf kunt, vanuit het ZNVR helpen we je met het proces.

Praktische kijk op onderzoek

Aan het einde van je afstudeerperiode wordt er samen met jou gekeken hoe we jouw onderzoek onder de aandacht kunnen brengen van de doelgroep die je gekozen hebt. Zo hebben we bijvoorbeeld al binnen een aantal verenigingen een advies uitgeschreven over hoe er invloed uitgeoefend kan worden op blessures, is er bij ons intern een korte lezing door een student gegeven over samenwerken en is er een artikel op onze kennisbank verschenen over trainen bij rugklachten.

Kijken naar wat er gedaan kan worden met je scriptie wordt gedaan op het moment dat je begeleider vind dat je een volwaardige scriptie hebt afgeleverd.

Overleg met andere studenten

Vanuit het ZNVR hebben we de mogelijkheid om in een groepsapp te komen met mede-studenten en begeleiders vanuit het werkveld. In deze groep kunnen interessante artikelen gedeeld worden, kun je met elkaar in gesprek en kun je om advies vragen. We proberen waar mogelijk onderling overleg te stimuleren.

De scriptie is het document van de student

Hoewel het natuurlijk ontzettend fijn is als je regelmatig contact hebt, is het niet de bedoeling dat de scriptie door jouw begeleider (her-)schreven wordt. We hebben afgesproken met de opleidingen dat studenten gemiddeld eenmaal in de twee weken een half uur begeleidingstijd kunnen verwachten, maar dat meer altijd in overleg is. Hoe deze tijd wordt ingedeeld mag je zelf kiezen. 

Na je afstuderen op de zorgzoeker komen staan

Ben je afgestudeerd in een van de beroepsgroepen die we op de zorgzoeker hebben staan? Of heb jij een (para-)medisch beroep met een BIG-registratie? Dan kun je in aanmerking komen om op de zorgzoeker van het ZorgNetwerk Voor Ruiters te staan. Wanneer je hier interesse in hebt, dan kun je je aanmelden via de website óf contact opnemen via beheer@znvr.nl

Je kunt alleen op de zorgzoeker komen staan als je voldoet aan de basiseisen.

image placeholder
Dit artikel verscheen oorspronkelijk in:

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vraag een resetlink aan via beheer@znvr.nl.