Basisopleiding voor Fysio- en Oefentherapeuten

Vanaf 1 januari 2023 mag een fysio- of oefentherapeut alleen op de zorgzoeker staan na afronding van de basisopleiding ruitersport*. Deze opleiding wordt minimaal eenmaal per jaar georganiseerd. Bij afdoende deelnemers kan er gekozen worden om een tweede opleidingsdag te organiseren

Waarom een bijscholing?

De paardensport is een complexe sport waarbij vanuit verschillende expertises gekeken kan worden om zo de combinatie te optimaliseren. Er moet op een brede manier gekeken worden naar de paardensport, waarbij vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar de ruiter. We hebben gekozen voor een scholingsvorm waarbij 4 verschillende tijdsloten met sprekers zijn. Doel van deze bijscholing is zorgen dat je na afloop met nieuwe handvaten aan de slag kunt gaan met ruiters bij jou in de praktijk. Om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde basiskennis heeft hebben we deze opleiding verplicht gesteld om op de zorgzoeker te mogen staan. 

Wie zijn de sprekers? 

Dimphy van Oss kennen jullie misschien al van de webinar over bekkenklachten. Deze masteropgeleide bekkenfysiotherapeute gaat jullie meenemen in het proces rondom haar innovatie ‘flexchair/saddle training’. 

Anne van den Eerenbeemt is net als Dimphy een MSc Bekkenfysiotherapeut, daarnaast heeft zij recent de opleiding dierfysiotherapie afgerond. Zij gaat jullie meenemen rondom het bekkengebied, in relatie tot het paard.

Eva Beun-Lekkerkerker is fysiotherapeut voor mens en dier en heeft zich gespecialiseerd in onder andere de Franklin Methode. Zij zal in haar presentatie vooral ingaan op het ‘samen met het paard’ bewegen.

Sophie Delemarre is fysiotherapeut en MSc Sport en Beweeginnovatie in opleiding. Zij is net als Els docent op de opleiding ruitervitaal coaching (verdiepingsmodules) en heeft op het European Congress of Sport Science een presentatie gehouden over ruiterbalans (haar eigen onderzoek). Zij is aan het ZNVR verbonden voor onderzoeksbegeleiding.

Els Smet is dierfysiotherapeut, Centered Riding instructeur, docent op de opleiding ruitervitaal coaching (verdiepingsmodules). Els gaat samen met Sophie in op het analyseren van de ruiter door middel van hulplijnen, zodat jullie meer inzicht krijgen in hoe je een ruiter praktisch kunt analyseren.

Wanneer mag ik deze opleiding volgen?

Deze training is geschikt voor fysio- en oefentherapeuten die zich willen verdiepen in de kunst van de ruitersport om mensen die ze begeleiden nog beter te kunnen helpen. In overleg kunnen mensen met een andere opleidingsachtergrond ook deelnemen aan deze scholing.

We hanteren een maximumaantal deelnemers om de bijeenkomst zo interactief mogelijk te houden. Als de geplande dag vol is dan wordt er gewerkt met een reserve- en/of wachtlijst, waarna een extra datum wordt voorgesteld bij voldoende belangstellenden.

Hoe meld ik me aan?

Wil je meer informatie? Je kunt je interesse doorgeven door te mailen naar beheer@znvr.nl onder vermelding van ‘aanmelden bijscholing’. Na ontvangst van de betaling van je factuur is de aanmelding definitief. We sturen ook een google formulier om je accreditatie te kunnen aanvragen.

Hoe meld ik me aan?

Praktische informatie

Deze opleiding wordt elk voorjaar georganiseerd. Exacte datum wordt nog gepland, maar waarschijnlijk zal dit in maart 2023 zijn.

* Na volgen van deze scholing kun je je als fysio- of oefentherapeut aanmelden voor de zorgzoeker als je aan de andere aanvullende voorwaardes van plaatsing voldoet. De korting voor deelnemers met een profiel met zorgzoeker wordt verrekend indien binnen een maand een verzoek tot aanmaak van profiel is gehonnoreerd door team stichting ZNVR

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in:

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vraag een resetlink aan via beheer@znvr.nl.